close

Zasady odwoływania rezerwacji


  1. Prosimy o jak najwcześniejsze odwoływanie rezerwacji.
  2. Korty można odwoływać osobiście w recepcji, telefonicznie, przez stronę internetową lub w aplikacji.
  3. Odwoływanie rezerwacji:


Gra opłacona: 

  • na minimum 24 godziny przed terminem gry daje możliwość przeniesienia płatności na najbliższy dogodny termin. 
  • na mniej niż 24 godziny przed terminem gry wiąże się z poniesieniem kosztu rezerwacji (w tym opłaty za karty MultiSport/FitProfit), chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z kortu.

Gra nieopłacona: 

  • na minimum 24 godziny przed terminem gry jest bezpłatne. 
  • na mniej niż 24 godziny przed terminem gry wiąże się koniecznością opłacenia rezerwacji, chyba że znajdzie się inny klient chętny by skorzystać z kortu.